Ukazał się drugi numer Magazynu Tożsamość. Temat numeru: Obrona wiary w Polsce!

W 2023 rok weszliśmy z nadzieją na lepsze jutro. Miniony rok przyniósł światu napaść Rosji na Ukrainę i śmierć papieża Benedykta XVI a w Polsce kolejne ataki na Kościół, naszych świętych z papieżem Janem Pawłem II na czele i naszych hierarchów – napisał w słowie wstępnym Andrzej Jaworski z Fundacji Tożsamość, która jest Wydawcą magazynu.

„Jeżeli jesteśmy Narodem katolickim, to obrona Wiary i Ojczyzny powinna być naszą powinnością. Dzisiaj troska o Ojczyznę zmusza nas o do pytań o przyszłość. Dokąd podążamy jako Naród? Czy stawiamy dostateczny opór postępującej sekularyzacji społeczeństwa? Czy wpajamy naszym dzieciom i wnukom wartości chrześcijańskie? Czy krzewimy patriotyzm w duszach młodego
pokolenia?”

– pyta Andrzej Jaworski.

W najnowszym wydaniu magazynu znajduje się wywiad z Andrzejem Śliwką, Wiceministrem Aktywów Państwowych, który także porusza temat ataków na Kościół katolicki i tradycyjne wartości.

„Nie możemy się godzić na niszczenie naszego dziedzictwa, na profanację świętych dla nas symboli, na opluwanie naszych bohaterów, na lewacką indoktrynację naszych dzieci, ale przede wszystkim nie możemy tych radykałów dopuścić do władzy, bo w bardzo krótkim czasie zafundują nam zupełnie nową rzeczywistość. W tym sensie, jest to kwestia decyzji przy urnie wyborczej w 2023 r.”

– przekonuje Andrzej Śliwka.

Magazyn Tożsamość wydawany jest od zeszłego roku przez Fundację Tożsamość. Pismo porusza tematykę społeczno-religijną.