Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa

 

Wojna na Ukrainie nie zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu w UE

Do wybuchu wojny Ukraina eksportowała głównie produkty rolne. Jeszcze w styczniu 2022 roku produkty pochodzenia roślinnego stanowiły 28,9 proc., z czego 25,9 pkt proc. stanowiły ziarna zbóż. Ukraina była – można powiedzieć – światowym żywicielem. Produkty rolne i żywnościowe z Ukrainy trafiały w dużej mierze na Bliski Wschód i do Afryki. Obecnie część zapasów zbożowych kradną Rosjanie.
Czy wobec sytuacji na Ukrainie zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej. Unijny komisarz do spraw rolnictwa uspokaja.

Mamy swój potencjał

„Ukraina jest ważnym, liczącym się eksporterem w szczególności zbóż. Nie tyle do UE, choć tutaj też, ale głównie na Bliski Wschód, do Afryki Północnej. Są obawy, co będzie, jeśli tego eksportu zabraknie, bo jest on teraz niemożliwy przez Morze Czarne. Trzeba tworzyć alternatywne korytarze, w czym Polska ma do odegrania ogromną rolę. To działanie na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego w globalnym wymiarze, bo to europejskie nie jest w bliskiej perspektywie zagrożone”

– powiedział Janusz Wojciechowski w trakcie wykładu wygłoszonego w maju na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
Jego zdaniem stabilność żywnościowa w Unii Europejskiej zasadza się na potencjale produkcyjnym państw członkowskich UE.

„Bezpieczeństwo żywnościowe w UE ma silne podstawy, ponieważ kraje członkowskie są największym na świecie eksporterem żywności”

– stwierdził Komisarz UE ds. Rolnictwa.

Bezpieczeństwo żywnościowe

„Kwestie bezpieczeństwa żywnościowego nabierają teraz szczególnego znaczenia i bezpieczeństwo żywnościowe trzeba postawić na równi z bezpieczeństwem obronnym i energetycznym. Tak je stawiamy i czasem w krótkim wymiarze czasu trzeba podejmować decyzje, które eksperci od ochrony środowiska uznają za niekorzystne. M.in. taką decyzją było uruchomienie gruntów do tej pory obowiązkowo odłogowanych, włączenie ich do produkcji po to, żeby w krótkim czasie umożliwić większą produkcję zbóż”

– dodał Janusz Wojciechowski.

Także w strategii polskiego rządu podkreślane są obecnie zwłaszcza trzy filary stanowiące o bezpieczeństwie i suwerenności państwa: silna armia oraz bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe.


Daria Wichlińska