Nie ma bezpieczeństwa zbożowego bez Elewarru

 

Od 30 lat Elewarr ma swój udział w zapewnieniu bezpieczeństwa zbożowego. Spółka powstała 15 maja 1992 r. z inicjatywy ówczesnej Agencji Rynku Rolnego właśnie w celu przechowywania rezerw państwowych. W kolejnych latach do Spółki włączano elewatory z kolejnych upadających państwowych zakładów zbożowych (te lepsze części prywatyzowano). Docelowo Spółka miała posiadać 1 mln ton powierzchni magazynowej. W 2004 roku Elewarr dysponował już 12 elewatorami, 5 magazynami płaskimi, 2 młynami i kaszarnią, a także miał dwie spółki zależne: Zamojskie Zakłady Zbożowe i TDM Arrtrans SA.

Sposób w jakim tworzono Spółkę, a także nie zawsze właściwe zarządzanie spowodowało, że Spółka praktycznie od początku borykała się z trudnościami finansowymi. Sytuacja się poprawiła po 2004 r. gdy Spółka przechowywała usługowo zarówno rezerwy strategiczne jak i rezerwy interwencyjne.

Niestety zamiast rozwoju i dywersyfikacji, w latach 2008-2012 zlikwidowano kaszarnię, młyny, zakończyło się przechowywanie rezerw interwencyjnych, a także doszło do zmniejszenia wielkości rezerw strategicznych. Te okoliczności i nienajlepsze zarządzanie, doprowadziło ponownie do strat finansowych.

Co prawda po 2016 roku nastąpiło znaczące zwiększenie rezerw państwowych, ale dopiero od roku obrotowego 2018/2019 wraz z nastaniem obecnego Zarządu, zmiany sposobu zarządzania, Spółka zaczęła odnosić sukcesy i bić kolejne rekordy, zarówno jeżeli chodzi o terminy spłat kredytów skupowych jak i wyniku finansowego.

Dziś Elewarr, to blisko 17 elewatorów i magazynów płaskich, w 8 województwach, o pojemności blisko 700 tys. ton, spółka zależna Zamojskie Zakłady Zbożowe dysponujące młynem, elewatorem i 2 innymi obiektami magazynowymi. Elewarr wciąż powiększa powierzchnię magazynową, dobudowano 9 tys. ton powierzchni magazynowej w Rzeszowie, rozpoczęto proces, której końcowym efektem będzie modernizacja i rozbudowa istniejącego magazynu w Braniewie. Dzięki tym inwestycjom bezpieczeństwo zbożowe będzie mogło być zapewnione w znacznie większym stopniu.

W elewatorach i magazynach Elewarru nadal przechowywane są rezerwy strategiczne pszenicy i żyta konsumpcyjnego, które podlegają rotacji w okresach 3-letnich (czyli zamiany starego zboża na nowe). Tym prostym zabiegiem między innymi utrzymuje się odpowiednią jakość przechowywanych rezerw strategicznych zbóż. Ponadto Elewarr dokonując skupu i sprzedaży zbóż (głównie pszenicy i kukurydzy) oraz rzepaku na własny rachunek, może przy określonych warunkach w pewnym stopniu wpłynąć na rynek. Zatem bez Elewarru, trudno dziś sobie wyobrazić bezpieczeństwo zbożowe naszego kraju.

Daniel Alain Korona
Prezes Zarządu Elewarr