O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR: „Nie myślałem nawet o radiu”

 

Czym jest Radio Maryja? Wielu z nas odpowie: katolicką rozgłośnią, jedynym polskim i niezależnym medium, fenomenem, ostoją dla szukających Boga, miejscem spotkań na modlitwie i katechezie wielu milionów Polaków z całego świata, nadzieją dla miłujących Ojczyznę, akademią wiedzy, formacją do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

„Początki były w sercu, w myślach i niejednokrotnie już to mówiłem nie myślałem nawet o radiu. Ja myślałem o centrum do ewangelizacji”

-powiedział w  jednym z wywiadów Dyrektor rozgłośni o. dr Tadeusz Rydzyk.

W centrum tym chrześcijanie mieli uczyć się rozumienia wielkiej Bożej miłości i przekazywania jej innym. Radio Maryja – owoc wielkiej determinacji i charyzmy o. Tadeusza Rydzyka, a zwłaszcza jego ogromnej ufności Bogu – spełnia tę funkcję. Od ponad 30 lat jest centrum ewangelizacji, centrum modlitwy i formacji chrześcijańskiej.

Wystarczyły dwa pokoje

Inspiracją do założenia w 1991 roku w Toruniu przez redemptorystę o. dra Tadeusza Rydzyka katolickiej rozgłośni – Radia Maryja była potrzeba ewangelizacji. We wstępie do książki „W służbie Bogu i Ojczyźnie” Dyrektor radia cytuje słowa Ojca Św. Jana Pawła II, jakie nasz Wielki Rodak zawarł w Encyklice „Redemptoris missio”. Papież stwierdza wyraźnie, że misja jaką Chrystus pozostawił swoim uczniom dopiero się rozpoczyna i że wymaga zaangażowania wszystkich sił. Decyzję o podjęciu trudnego zadania tworzenia katolickiego medium o. Tadeusz Rydzyk podjął w lutym 1990 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Towarzyszyły jej modlitwa i wielkie zaufanie Bogu. „Bóg zawsze daje nam wszystkiego więcej, więcej i lepiej niż my się modlimy, niż pragniemy” powiedział o. Tadeusz Rydzyk w rozmowie z dr Stanisławem Krajskim w książce „Dar na trudne czasy”. Po akceptacji ówczesnego prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów o. Leszka Gajdy Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk rozpoczął żmudne działania zmierzające do uzyskania zgody Ministerstwa Łączności na nadawanie programu radiowego. Miejsce na rozgłośnię ofiarowali państwo Maria i Bronisław Poznańscy. Był to mały domek przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. Wystarczyły dwa pokoje ze spiżarnią i piwnicą oraz konsola podarowana przez Włochów, by 8 grudnia 1991 roku Radio Maryja rozpoczęło nadawanie. Pierwsze studio poświęcił ks. bp Marian Przykucki, ordynariusz diecezji chełmińskiej. Niecałe dwa lata później naziemną nadawczą stację satelitarną pobłogosławił Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. Uroczystość odbyła się w kościele św. Józefa w Toruniu. Ponad rok później 23 czerwca 1994 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała pierwszą siedmioletnią koncesję na nadawanie programu radiowego. Początkowo rozgłośnia emitowała program kilka godzin rano i kilka godzin po południu. Posługiwało w niej trzech ojców redemptorystów: Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk, o. Eugeniusz Karpiel i o. Jan Mikrut. Pomagały także osoby świeckie. Najpierw dwie, później coraz więcej ludzi. W tym czasie radio obejmowało zasięgiem Toruń i Bydgoszcz. Wkrótce było słyszalne w całym kraju. Częstotliwości na rzecz rozgłośni oddała większość, około szesnastu diecezji. Dziś Radio Maryja swoim zasięgiem obejmuje miliony osób na całym świecie. Jest jedynym nadawcą społecznym w Polsce, który emituje program na żywo przez 21,5 godzin na dobę. Program jest oparty na ciągłym kontakcie ze słuchaczami.

Doceniana misja

Radio Maryja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu Polaków. Jego ewangelizacyjna misja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu jest doceniana nie tylko przez wiernych odbiorców. Wielokrotnie pozytywnie o dziele ewangelizacyjnym tego medium wypowiadał się Ojciec św. Jan Paweł II. Dziękował za posługę wszystkim zaangażowanym i życzył ogarnięcia swym zasięgiem wszystkich zakątków świata. Błogosławieństwa Radiu Maryja i wszystkim dziełom, przy nim powstałym udzielił także papież Benedykt XVI. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego przyznał Radiu Maryja, a także Telewizji Trwam i Naszemu Dziennikowi Medal „Milito pro Christo” za „chwalebne i zaszczytne pełnienie misji pasterskiej, dające świadectwo najwyższym wartościom, jakimi są prawda i umiłowanie Ojczyzny”. Odznaczenie podczas uroczystości Benemerenti 5 stycznia 2008 roku wręczył ks. biskup polowy Tadeusz Płoski. (…)

Niekończące się trudności

W czasach tworzenia radia postkomunistyczna władza nie była pozytywnie nastawiona do katolickich inicjatyw. Swoje wrogie podejście wobec Radia Maryja przejawiała między innymi poprzez odbieranie dziełom wyrosłym przy tej rozgłośni przyznanych wcześniej środków finansowych. Wymienić można chociażby wycofanie dotacji na kształcenie polskiej młodzieży w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czy też na badania poszukujące źródeł energii odnawialnej. Praca redemptorystów spotykała się z dezaprobatą i atakiem liberalno-lewackich mediów. Od lipca 1997 roku napisano o Radiu Maryja wiele negatywnych artykułów. Echa tych publikacji pojawiają się także za granicą, a szczególnie na forach internetowych. W te działania wpisywała się także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Najwyższa Izba Kontroli pod koniec lat 90tych stwierdziła dyskryminowanie Radia Maryja przez radę na rzecz mediów komercyjnych. Sposób takiej prezentacji Radia Maryja skrytykował prof. Ireneusz Krzemiński. Pod jego kierunkiem grupa socjologów Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła badanie audycji radiowych z sierpnia 2007 r. Wyniki przedstawiła w październiku 2009 roku Katolicka Agencja Informacyjna. Socjolodzy stwierdzili, że Radio Maryja propaguje głęboki i autentyczny kult religijny. Prof. Ireneusz Krzemiński stwierdził, że niektóre przekazy medialne, które są skierowane przeciwko Radiu Maryja stawiają pod znakiem zapytania obiektywność polskich środków przekazu. Wnioski z badań socjologów podważyły wiele stereotypów tworzonych od lat na temat Radia Maryja. Socjolodzy uznali, że „modlący się i opowiadający o swej modlitwie ludzie są świadkami autentycznego doświadczenia wiary, a audycje Radia Maryja dają wgląd w takie doświadczenia i sprzyjają pogłębianiu wiary”. Prof. Ireneusz Krzemiński oświadczył, że programy rozgłośni usuwają nonsensy i historyczne uogólnienia. Podważył teorie o antysemityzmie i negatywnym stosunku środowiska Radia Maryja do innych państw. Powiedział, że w przekazach rozgłośni widoczny jest pozytywny stosunek do mniejszości narodowych, pluralizmu demokratycznego. Analizy wykazały też silną identyfikację słuchaczy z rozgłośnią. Prof. Ireneusz Krzemiński stwierdził, że to poczucie przynależności do Rodziny Radia Maryja wpływa na chęć działania na rzecz ewangelizacji, rozwoju Kościoła i Ojczyzny.

Charyzma Założyciela

Prof. Ireneusz Krzemiński nawiązał także do charyzmy Założyciela rozgłośni o dra Tadeusza Rydzyka. Oświadczył cyt.: „Nie ulega wątpliwości, że o. Tadeuszowi Rydzykowi udało się skonstruować wyraźną, jednoznaczną tożsamość słuchaczy Radia Maryja”. Dzieło, które stworzył redemptorysta określił swoistym fenomenem w społeczeństwie, które trudno nakłonić do przyjęcia nowych tożsamości. Redemptorysta o. Jan Mikrut, który był w Radiu Maryja od samego początku zwrócił uwagę na siłę ducha i wielką wiarę Założyciela tej rozgłośni. Stwierdził, że jego współbrat zakonny „to taki człowiek, któremu marzenia się spełniają”. Słowa te wypowiedział kiedy radio dopiero rozpoczynało swoją działalność i nikt nie myślał nawet o telewizji. Ludzie słuchają Radia Maryja i angażują się w jego rozwój, bo ufają Dyrektorowi Radia Maryja o. dr Tadeuszowi Rydzykowi. (…)

Przekładu dokonał RW na podstawie „Owoc wielkiej ufności”.
Małgorzata Lewicka.
Źródło:  radiomaryja.pl